• Ol

Bürünç top klapan

 • tyNikel alýumin bürünç (NA), aşa poslama garşylygy we geýilmegi, ajaýyp fiziki, mehaniki, poslama garşy häsiýetleri üçin deňiz suwlary üçin ýörite talap edilýän materialdyr.
 • “ARAN” Nikel Alýuminiý Bürünç top klapanlarynyň dünýä derejesini üpjün edýär.Nikel alýuminiý bürünç klapanlar, hem önümçilik görnüşlerinde, adaty önümçilik material kodlary: ASTM B148 C95800, C95500 we ş.m. 1/2 "~ 24" ululygy we 150LBS ~ 600LBS basyş.
 
 • “Duplex SS”, Poslamaýan Polat we titanium materiallary deňiz suw suwuklygy üçin alternatiw materialdyr, ýöne has amatly bahanyň, maddy uzak ömrüň dowamlylygy, material önümçiliginiň tehniki yzygiderli we gowy bolmagy üçin köp artykmaçlygy sebäpli NAB bazarda talap edilýän has meşhurdyr. maddy aýratynlyklary.
 
 • Durgun deňiz suwundaky Duplex SS poslama garşylygy poslama ýeterlik bolup bilmez we bu material adatça weýran ediji synaglara mätäçdir, bu önümçilik üçin gaty köp çykdajydyr.Poslamaýan polatdan ýasalan klapanlar deňiz suwlarynda gaty poslama we çukurlara sezewar bolýar we 6Mo, dupleks we super dupleks SS klapanlary 20 a temperatura we deňiz suwlarynda iň ýokary hlor mukdary bilen çäklenýär.
 
 • Titan materialy bilen deňeşdirilende, bürünç materialyň bahasy gaty arzan we titanium material önümçiligi bazarda beýle adaty däl, bu materialyň gymmatdygyny we önümçiligiň has çäkli boljakdygyny aňladýar.Mundan başga-da, NAB materialynyň titan bilen deňeşdirilende has ýokary mehaniki güýç we ýokary basyş-temperatura derejesi ýaly artykmaçlyklary bar.
 
 • tyNikel alýumin bürünç hem NAB, NiAlBr gysgaltdy.
 
 • Nikel alýumin bürünç aýratynlyklary:
 • • Ajaýyp köýnek we örtük garşylygy
 • • strengthokary güýç
 • • Dykyzlygy (polatdan 10% ýeňil)
 • • Uçgun däl
 • • Pes magnit geçirijiligi (saýlanan synplarda <1,03 of)
 • • corrokary poslama garşylyk
 • • Gowy stres poslama häsiýetleri
 • • Gowy kriogen aýratynlyklary
 • • Kawitasiýa garşy ýokary garşylyk
 • • Polatdan iki esse peseltmek kuwwaty
 • • Biofulýasiýa garşy ýokary garşylyk
 • • Öz-özüni bejermek ukybyna eýe bolan gorag oksidi üstki film
 • Nikel alýumin bürünçiniň artykmaçlyklary
 • Stokary güýç - Gowy köýnek we aşgazana garşylyk.
 • Nikeliň goşulmagy bilen süýümliligi peseltmezden gazanyp bolar
 • Poslama garşy - Esasan deňiz suwlarynda we dürli himiki şertlerde
 • Dürli ýylylyk bejergisi arkaly gowulaşyp boljak ajaýyp fiziki we mehaniki häsiýetler
 
 • tyNikel alýumin bürünç top klapanlary
 
 • Deňiz, deňiz, nebit / gaz, nebithimiýa senagaty, süýjediji we suw kondensator ulgamlary we ş.m.