Seminar

ZHEJIANG ARAN FLOW dürli klapanlary we top klapan bölekleriniň dizaýnyny, öndürilişini we satuwyny dünýäde birleşdirýär.Nebit we gaz, nebiti gaýtadan işleýän zawod, himiýa, elektrik bekedi, deňiz we deňiz, deňiz, LNG suwuklandyrylan tebigy gaz we paýlanyş we ş.m. üçin ulanylýan şar klapanlary, üznüksiz ösmegi bilen, ZHEJIANG ARAN FLOW TECHNOLOGY CO., LTD. BALL VALVES önümçiliginde öňdebaryjy.Esasy önüm Europeewropa, Eastakyn Gündogar, Eastakyn Aýsa, Günorta Aziýa, Afrika, Awstraliýa we Amerika we ş.m. ýaly dünýäde satylýan top we top klapanlarydyr.

Has giňişleýin gör

Önümiň görkezilmegi

Hil dolandyryş ulgamymyzy bilmek we geljekdäki işimizi ara alyp maslahatlaşmak üçin kompaniýamyza baryp görmegiňizi maslahat berýäris.Hünär tejribämiz bilen ajaýyp hilli we iň gowy hyzmat hödürläň, bazaryňyzy giňeldip, gowy abraý gazanyp bileris diýip umyt edýäris.
Has giňişleýin gör

ARAN ynam markasy

1-nji surat

ARAN Görüş

“ARAN Vision”, müşderilere obýektiw we gyzyklanmalarymyzy deňleşdirýän bazara gönükdirilen şar klapanlaryny öndürmek hiliniň ünsi we dünýädäki tygşytly turba klapanlary arkaly öndürmekdir.

Hünärmenler toparymyz, ýokary öndürijilikli we çydamly top klapan hyzmatyny etmek maksady bilen top klapan gözleg we dizaýn tehnologiýasyny täzelemäge we önümçilik enjamlarynyň takyklygyny täzelemäge çalyşýar.

Has giňişleýin gör
ARAN

Wezipe we gymmatlyk

Dünýä turbageçirijisiniň çözgüdini ARAN klapan bilen aňsat birikdiriň --- Ygtybarly hil, çykdajyly, hünär satuw in engineeringenerligi, Satuwdan soň yzarlanylýan hyzmat, Daşky gurşaw üçin arassa.

Has giňişleýin gör
Professional şar klapanlary halkara klapan standartlarynda tejribe öndürýär.
El bilen işleýän, pnewmatiki we elektrik bilen işleýän top klapanlary, API / ANSI ,, DIN, EN, GB, BS, JIS, ululygy: 1/2 "56", synp: 150lb-den 2500lb, iş temperaturasy -196 gradus 680 dereje Selsiý, Aran önüminiň umumy bölegini düzüň.
Has giňişleýin gör

Habarlar

nebit-himiýa önümleri
 • hzlogo (1)
 • hzlogo (2)
 • hzlogo (3)
 • hzlogo (5)
 • hzlogo (6)
 • hzlogo (8)
 • hzlogo (9)
 • hzlogo (11)
 • hzlogo (13)
 • hzlogo (14)
 • hzlogo (15)
 • hzlogo (16)
 • hzlogo (18)
 • hzlogo (20)