• Ol

“Trunnion Ball Valve Pnewmatik Actuated Acting Acting” görnüşi

Gysga düşündiriş:

Haryt Pnewmatiki herekete getirilen Ball klapan
Ölçegi NPS 2 "~ 24" (50mm ~ 600mm)
Basyş ASME Class150 ~ 2500LBS (PN16 ~ PN420)
Önümçilik standartlary API / ANSI / ASME / GOST / EN / DIN
Ahyrky birikme ASME B16.10, EN558
Synag we gözleg API 598 / API 6D / ISO5208 / EN12266 / GOST 9544
Material üpjünçilik aralygy uglerod polat, LTCS, garyndy polat, poslamaýan polat we ş.m.

Dizaýn aýratynlygy

Spesifikasiýa

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Pnewmatik herekete getirilen top klapan, goşa hereket edýän Pnewmatik trunnion oturdylan top klapan, ululygy 6in, 600lbs RF, 3pc boltly kapot korpusynyň dizaýny, ýasalan polat LF2 korpusy, F316 top, oturgyç Devlon.

Pnewmatik top klapan, pnewmatiki herekete getiriji klapan.Pnewmatik top klapan hereketlendirijisi, topy 90 dereje aýlamak üçin howa çeşmesi bilen üpjün edilýär we berk ýapmak ýa-da açmak üçin kiçijik tork.Pnewmatiki hereketlendirijiniň ýerine ýetiriş tizligi gaty çalt we iň çalt kommutasiýa tizligi 0,05 sekunt / gezek, şonuň üçin oňa pnewmatik çalt kesilen top klapan hem diýilýär.Dürli funksiýalara görä, pnewmatik top klapanlary adatça ýerli gözegçiligi we uzak aralyk merkezleşdirilen gözegçiligi gazanmak üçin solenoid klapanlar, howa çeşmesini bejermek üçlügi, çäklendiriji wyklýuçateller, pozisiýalar, dolandyryş gutulary we ş.m. ýaly dürli esbaplar bilen birikdirilýär we klapan edip biler dolandyryş otagynda dolandyrylmaly, sahypa gitmek ýa-da belentlikde we howply ýerde el bilen dolandyryş getirmegiň zerurlygy ýok, bu adam resurslaryny, wagty tygşytlaýar we operatory howpsuz saklaýar.

ARAN şar klapan dürli görnüşlerde klapan pnewmatik herekete getiriji üpjün edýär. Adatça Hytaýda öndürilen markany ulanýarys, ýöne müşderiniň aýratyn haýyşy bar bolsa, Rotork we Auma ýaly halkara markasyny hem ulanyp bileris.Pnewmatiki hereketlendirijini saýlamak üçin pnewmatiki herekete getiriji funksiýalaryň iki esasy görnüşi bar.

Acting Iki esse hereket edýän howa, klapan açyk we howa ýitirilen, klapan ýakyn ýagdaýy üpjün edýär.
Acting singleeke hereket edýän howa, klapan açyk we bahar gaýdyp gelýär.
P Pnewmatik herekete getiriji bilen doly goşundylar, ýagny solenoid klapan, çäklendiriji wyklýuçatel we süzgüç basyşyny peseldýän klapan.

Gaz-suwuk baglanyşyk klapan, Ball klapany herekete getirdi

Gaz-suwuk baglanyşyk Ball klapany herekete getirdi
Pnewmatik we gidrawlik pnewmatik herekete getirilen top klapan

Elektrik bilen işleýän top klapan
EN1092 flanes baglanyşygy, materialdan ýasalan iki taraplaýyn polat CD3MN

Gaz-suwuk baglanyşyk klapan tebigy gaz ýa-da garaşsyz gaz üpjünçiligi bilen üpjün edilýär we basyş ýagy nebit we gaz turbageçirijileriniň howpsuz işlemegini üpjün etmek üçin hereketlendiriji mehanizmi açmak we ýapmak üçin turbageçiriji klapanyny herekete getiriji serişde hökmünde ulanylýar.

Gaz-suwuk baglanyşyk klapanynyň kuwwat çeşmesi esasy turbadaky ýokary basyşly tebigy gazdan gönüden-göni alynýar.Süzgüçden soň, ýokary basyşly gatnaw klapany we bir fazaly klapan (bir taraplaýyn klapan) arkaly saklamak üçin gönüden-göni gaz saklaýyş tankyna girýär.Integrirlenen modul birligi, uly akym, ýokary basyşly dizaýn tehnologiýasy birleşdirilip, az gözegçilik elementleri ýokary basyşda göteriler, möhürleriň ömrüni uzaldar, turbageçirijileriň böleklerini azaldar, ulgamyň syzyş nokatlaryny azaldar we şeýlelik bilen enjamlaryň umumy howpsuzlygyny ýokarlandyrar.

Gaz-suwuk baglanyşyk, adatça uzak aralykdaky tebigy gaz turbalarynda ulanylýar.Bu ýerdäki gysylan howa ýa-da elektrik üpjünçiliginiň bahasy gaty ýokary bolany üçin, turbadaky tebigy gazyň basyşy güýç hökmünde, gysylan ýag bolsa klapan açmak / ýapmak üçin serişde hökmünde ulanylýar.Elektrik energiýasyna ýa-da howa üpjünçiligine mätäçligiň artykmaçlygy ýok, ýöne klapan hereketlendirijisiniň çalt açyk / ýapyk ýa-da ESD-de işlemegini amala aşyrmak üçin turbageçiriji öz-özünden howa çeşmesi.

Gaz-suwuk baglanyşyk hereketlendirijisini we pnewmatik hereketlendirijini saýlamak tapawudy, turbanyň gaz basyşydyr.Gaz-suwuk baglanyşyk, esasan, uly tork talap edýän we gaz geçirijisinden göni gaz almaly ýokary basyşly turbageçirijiler üçin ulanylýar, pnewmatik esasan kiçi torkly kiçi diametrli turbalar üçin ulanylýar ýa-da gural ýelini güýç hökmünde üpjün edip biler.

ARAN öndürýän “Trunnion Ball Valves” dizaýnlaryň, materiallaryň, ululyklaryň we basyş synplarynyň giň toplumynda bar we ANSI, ASME B16.34, API 6D, ISO17292, GOST, spesifikasiýa we ş.m. halkara önümçilik standartlaryna doly laýyk gelýär. top klapan, ähli pudak standartlarynda agdyklyk edýär, sebäbi API standarty, ähli önümçilikde iň ýokary klapan standartydyr.Hatda käwagt DIN / GOST / GB-de klapanlaryň ahyrky birikmesi üýtgediler, klapan dizaýny has ýokary hil derejesi hökmünde API standartyna eýerer.

“ARAN BALL VALVE” esasy material sanawy

BOD MATERIAL KAST & FORatdan çykarylan

BALL / STEM

Otur

A216 WCB / A216 WCC A182 A105 / A105N

A105 + ENP / 410

PTFE

RPTFE DEVLON

PEEK

NYLON

PPL

Metal oturgyç

A352 LCB / A352 LCC A182 LF2

LF2 + ENP / 17-4PH

A351 CF8 A182 F304

F304 / F304

A351 CF8M A182 F316

F316 / F316

A351 CF3 A182 F304L

F304L / F304L

A351 CF3M A182 F316L

F316L / XM-19

Super Duplex A995 4A CD3MN A182 F51

F51 / A479 S31803

Super Duplex A995 5A CE3MN A182 F53

F53 / A479 S31803

Super Duplex A995 6A CD3MWCUN A182 F55

F55 / A479 S31803

A351 CK3MCuN , 904L

F904L / 904L

C95800, CA95500

F316 / F316L

Garyndy-20 A351 CN7M, INCOLOY 800

Garyndy-20 B473 N08020

Garyndy-C276 A494 CW-12MW

Garyndy-C276 B574 N10276

Garyndy-C22 A494 CX-2MW

Garyndy-C22 B574 N06022


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Aýratyn Jikme-jiklikler
  Önümçilik aralygy Trunnion top klapanlary
  Beden Gapdal giriş 2pc ýa-da 3pc doly kebşirlenen ýa-da boltly göwre
  Oturgyç dizaýnynyň görnüşi Iki gezek blokirläň we adaty bir porşenli oturgyjy ganlaň
  Top görnüşi Trunnion top
  Möhüm sanjym Softumşak oturgyç üçin baldak we oturgyç möhürleýji sanjym, metal oturgyç üçin N / A.
  Material görnüşi Galp polat ýa-da guýma polat: uglerod polat, LTCS, garyndy polat, poslamaýan polat, iki taraplaýyn polat, bürünç, Inconel, Hastelloý, Monel, Incoloy we ş.m.
  Material kody WCB / A105, LCB / LF2, CF8 / F304, CF8M / F316, CF3 / F304L, CF3M / F316L, C95800, 4A / CD3MN / F51, Inconel 625, Monel 400 / CW12MW we ş.m.
  Softumşak oturgyç materialy Softumşak oturgyç: PTFE / RPTFE / DELVON / PEEK / PPL
  Metal oturgyç materialy Metal oturgyç CRC / TCC / STL / Ni60 ýaly gaty örtükli material
  Ölçegi NPS 2 "~ 24" (50mm ~ 600mm)
  Basyş ASME Class150 ~ 2500LBS (PN16 ~ PN420)
  Amal El bilen gurçuk dişli gutusy, pnewmatik hereketlendiriji, elektrik hereketlendiriji, gidrawlik-elektrik herekete getiriji
  Orta işçi WOG
  Önümçilik standartlary API / ANSI / ASME
  Dizaýn we MFG kody API 608 / API 6D / ISO17292 / ISO 14313 / ASME B16.34 / BS5351
  Ÿüz-ÿüze ASME B16.10, EN558
  Ahyrky birikme FLANGE RF / RTJ ASME B16.5;BUTT WELD BW ASME B16.25
  Synag we gözleg API 598, API 6D, ISO5208 / ISO 5208
  Esasy dizaýn Top klapan
  IRangyn howpsuzlygy API 607
  ANTI STATIKASY API 608
  Kök aýratynlygy Subutnama garşy
  Top görnüşi Gapdal giriş
  Bor görnüşi Doly buraw ýa-da azaldylan buraw
  Bonnet gurluşygy Boltly kapot ýa-da doly kebşirlenen kapot
  Meýletin düzmek NACE MR0175, MR0103, ISO 15156 laýyklygy
  ISO 5211 MOUNTING PAD arealaňaç şah
  Çäklendirmek
  Enjamy gulplamak
  ESDV hyzmatynyň laýyklygy
  Nol syzmak üçin iki taraplaýyn möhürlemek
  Kriogen hyzmaty üçin baldagy uzadyň
  Weýran ediji synag (NDT) API 6D, ASME B16.34
  Resminamalar Getirmek baradaky resminamalar
  EN 10204 3.1 MTR Material synag hasabaty
  Basyş barlagy hasabaty
  Wizual we ölçeg dolandyryş hasabaty
  Haryt kepilligi
  Vananyň işleýiş gollanmasy
  Gelip çykan önüm
  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň